Drammen trenger fortsatt Bylista!

Drammen Byliste har ikke vært så synlig i en periode. Dette tenker vi å gjøre noe med. Det foregår mye i Drammen som vil prege bybildet i generasjoner fremover. Med referanse til flere av dagens aktuelle saker, mener vi i Drammen Byliste derfor at det fortsatt er viktig å være med å bestemme hvordan dette bybildet skal se ut.

Dagens politiske landskap og organiseringen av kommunen går videre i retning av at innbyggernes mulighet for å bli hørt blir stadig mindre. Avstanden mellom de folkevalgte og de som skal benytte de kommunale tjenestene er for stor. Samtidig ser vi at byens rådende parti ikke vil tilgjengeliggjøre viktig informasjon for innbyggerne. Som flere og flere nå påpeker er det på tide å sette lokaldemokrati i Drammen høyere på den politiske agendaen.

Vi inviterer også DEG til å ta kontakt med oss for å bidra til diskusjonen om videre utvikling i byen.  Bli en støttespiller i og for Drammen.

Kontaktopplysninger:
Kari Palm, Løkkebergveien 10, 3014 Drammen
drammenbyliste(at)gmail.com          tlf  905 26 638