Drammen Byliste – til beste for byens innbyggere

Drammen Byliste arbeider for å styrke drammensernes innflytelse i drammenspolitikken. Dagens gode løsninger og byutvikling skyldes tverrpolitisk enighet.

Vi ser viktigheten av å bygge broer og finne gode løsninger flere kan enes om fremfor å la partipolitiske ideologi styre hvordan vi stemmer ved viktige saker som angår drammenserne. Vi velger å lytte til innbyggerne og ta dem på alvor. Vi setter pris på at politikere i andre partier stadig oftere viser til viktige saker som har vært initiert av Bylista. Dette viser at Bylista har en viktig rolle i Drammenspolitikken.