Styret i Drammen Byliste:

Årsmøtet i Drammen Byliste har valgt nytt styre for 2015.

Leder: Kari Palm

Styremedlemmer:
Tom Helgesen (nestleder)
Jorunn Wolstad (kasserer/sekretær)
Haydar Øzbal
Magne Bergland