Bylista arbeider for at Drammen sykehus skal ligge i Drammen

Drammen Byliste er glade for at engasjementet og arbeidet for å bevare sykehuset i Drammen nå ser ut til å få positive effekter. Bylista har vært det eneste partiet i Drammen som har tatt et klart standpunkt om å kreve fortsatt sykehusdrift i Drammen. Vi setter derfor pris på at de andre partiene nå flagger sin støtte for dette alternativet.

Flere har ytret bekymring for hvordan trafikk og parkeringsforholdene ved og rundt et nytt sykehus i Drammen skal håndteres. Bylista er opptatt av å se helhetlige løsninger, hvor de trafikale forholdene både på Strømsø og Bragernes, sammen med E 18 og kommunikasjon mot Lier blir sett på. At det tilrettelegges for bybane og at planleggingen skjer i tett kontakt med jernbaneverket.